Main page / PhD student

PhD student

Doplnění údajů do evidence doktorského studia v UIS:

Doktorandi, kteří dosud neprovedli kontrolu svých osobních údajů v UIS, tak neprodleně učiní na https://is.mendelu.cz/auth/kontrola/.

Současně je nutné, aby doktorandi skutečně průběžně zařazovali výsledky doktorského studia (publikace, konference) v aplikaci Ph.D. výsledky v portálu studenta na https://is.mendelu.cz/auth/student/moje_studium.pl Zpětné zařazení výsledků systém neumožní, takže generované výroční hodnocení doktoranda potom nebude odpovídat jeho skutečným aktivitám!