Main page / Contact

Contact

Garantující pracoviště genetiky živočichů ÚMFGZ

prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.

prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.

ÚMFGZ AF
MENDELU
Zemědělská 1
613 00 Brno

Oddělení pro vědu a výzkum AF - studijní referentka pro doktorské studium, přijímací řízení

Ing. Simona Viktorínová

Oddělení pro vědu a výzkum AF
MENDELU
Zemědělská 1
613 00 Brno

Tel: +420 545 133 008