Main page / GAČR tým

Aktivity (semináře, přednášky) členů GAČR týmu

2007

VII. mezinárodní konferenci doktorandů a pregraduálních studentů "Genetika a šlechtění zvířat"(17. května 2007)

Obecná informace:

2006

Odborný seminář "Aplikace výstupů molekulární genetiky ve šlechtění hosp. zvířat. (11. května 2006 v 9.00)

Obecná informace:

 • Místo konání : MZLU v Brně, posluchárna A31
 • Trvání : 6 hodin, včetně diskuze

Garanti: Ing. Petr Humpolíček a Mgr. Jan Říha (doktorandi na ÚMFGZ, AF MZLU v Brně)

Téma přednášek:

Schůze brněnské pobočky Čs. biologické společnosti na téma: Využití molekulárně-genetických metod a jejich aplikace v genetice a šlechtění zvířat na Pracovišti genetiky živočichů Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MZLU v Brně. (12. dubna 2006)

Obecná informace:

 • Místo konání : Velké posluchárně Kongresového centra LF, Komenského nám. 2, Brno (1. posch.)
 • Trvání : 2 hodiny, včetně diskuze

Garant: Ing. Karel Bílek (doktorand na ÚMFGZ, AF MZLU v Brně)

Program:

 • Úvodní slovo: Představení pracoviště a jeho zaměření (Dr. Ing. Tomáš Urban)
 • Ing. Bílek Karel: Zkoumání genové exprese s využitím Real-time PCR
 • Ing. Verner Jan: Analýza vybraných genů ovlivňujících masnou užitkovost prasat
 • Ing. Humpolíček Petr: Aplikace dat molekulární genetiky ve šlechtění prasat
 • Ing. Burócziová Monika: Molekulárno-genetická charakteristika plemien Český teplokrvník a Slovenský teplokrvník
Seminář pro pregraduální studenty na téma: Jak psát závěrečnou práci (3 - 4 2006)

Obecná informace:

 • Místo konání : místnost A47
 • Trvání : 2 hodiny, včetně diskuze

Garant: Ing. Karel Bílek (doktorand na ÚMFGZ, AF MZLU v Brně)

Program:

20. 3. 2006, A47, 18.00 Karel Bílek, Jak psát závěrečnou práci

 • Náplň: popis vědecké práce, nejčastější chyby/prohřešky, správná náplň a členění závěrečné práce, správné formátování textu a jeho příklady (pdf 295k)
 • Aktuální instrukce k formě diplomové práce dle AF (snad i bakalářské? - nutno se obrátit na studijním oddělení); více také na stránkách Jak na to? na stánkách ústavu věnovaných diplomantům a bakalářům.

27. 3. 2006, A47, 18.00 Kateřina Svobodová, Jak připravit POSTER (pdf 2M)

 • Náplň: co je poster, jeho účel, obsah, zásady zpracování, používání barev, nejčastější chyby, příklady

3. 4. 2006, A47, 18.00 Petr Humpolíček, Jak prezentovat svoji práci abych obstál (pdf 265k)

 • Náplň: zásady verbální a nonverbální komunikace, účel, nejčastější chyby, příklady

2005

Odborný seminář - Současné využití metody PCR v reálném čase (listopad 2005)

Obecná informace:

 • Místo konání : Tauferova posluchárna, A31, budova A, 3. patro, ÚMFGZ MZLU Brno
 • Trvání : 25. listopadu 2005, začátek v 9.30 h.

Garant: doc. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D. (ÚMFGZ, AF MZLU v Brně)

Program:

9.30 Zahájení semináře
9.35 Josef Dvořák (MZLU v Brně)
: Nové směry rozvoje a hodnocení vědy a výzkumu v oblasti genomiky hospodářských zvířat v ČR (15 min)
9.50 Aleš Merta (Applera Česká republika): Výhody a využití PCR v reálném čase. Unikátní Real-Time PCR instrumentace pro Fast Gene Expression a SNP Genotyping od Applied Biosystems - technické možnosti a využití přístrojů (40 min)
10.30 Martin Bunček (Generi Biotech): Alelická diskriminace - moderní metoda genotypování (40 min)
11.10 Karel Bílek (MZLU v Brně): Analýza diferenciální exprese genů ovlivňujících vývoj svaloviny prasete (30 min)
11,40 Roman Hradil (Kriminalistický ústav Praha): Využití DNA analýz v identifikaci jedinců (40 min)
12.20 - 13.00: přestávka - oběd
13.00 A. Knoll, K. Bílek (MZLU v Brně): Praktická demonstrace v Laboratoři molekulární genetiky Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat MZLU v Brně. Předvedení nového přístroje "Applied Biosystems Real Time PCR Systém 7500. Diskuze.

Seminář - Statistika v genetice (červen 2005)

Obecná informace

 • Místo konání : ÚMFGZ MZLU Brno
 • Trvání : 29. -- 30. června 2005 (4 a 4 vyučovací hodiny odpoledne resp. dopoledne)

Garant: Ing. Pavel Horák (ÚMFGZ, AF MZLU v Brně)

Témata seminářů jsou nasledující:

Lektor: Ing. Václav Adamec, PhD., odborný asistent Ústavu statistiky a operačního výzkumu PEF MZLU v Brně

Ubytování a stravování: zájemcům je možno zajistit obědy (50 Kč) a ubytování (130 Kč/lůžko) na kolejích MZLU v Brně (účastník si hradí sám)

Uzávěrka přihlášek: 3. června 2005

Semináře - jak zpracovávat závěrečnou práci (bc, mgr) (duben - květen 2005)

Obecná informace:

 • Místo konání : ÚMFGZ MZLU Brno
 • Trvání : 3 x v období duben - květen 2005

Garanti: Ing. Karel Bílek, Dr. Ing. Tomáš Urban, prof. Josef Dvořák (ÚMFGZ, AF MZLU v Brně)

Program:
GAČR tým pracoviště genetiky ÚMFGZ porada semináře na pokračování, určené především pro bakaláře a diplomanty zainteresované s naším ústavem. Témata seminářů /krátkých přednášek po 1 hodině/ jsou nasledující:

 1. Jak psát bc. resp. mgr. práci (Bílek)
 2. Jak vyhledávat informace (Burócziová)
 3. Jak citovat - bibliografické citace (norma ISO 690) (Bílek)
 4. Jak prezentovat v PowerPointu (Přívětivá)
 5. Jak vytvářet poster (Bratršovská)

První seminář se koná: středa 20.4.05 od 17:00 v mistnosti cislo: A43. Téma č. 1.

Druhý seminář se koná: středa 27.4.05 od 17:00 v mistnosti cislo: A416 - počítačová učebna. Téma č. 2 a 3.

Třetí seminář se koná: středa 4.5.05 od 17:00 v mistnosti cislo: A43 - počítačová učebna. Téma č. 4 a 5.

VI. mezinárodní konferenci doktorandů a pregraduálních studentů "Genetika a šlechtění zvířat" (květen 2005)

Obecná informace:

 • Místo konání : SZeŠ Přerově
 • Trvání : 1 den (19.5. 2005)

Garanti konference:

Dr. Ing. Tomáš Urban (ÚMFGZ, AF MZLU v Brně)
Ing. Petr Humpolíček (ÚMFGZ, AF MZLU v Brně)

Program: Více na stránkách konference.

2004

Molekulární data v genetice populací a hodnocení diverzity (říjen 2004)

Obecná informace:

 • Místo konání : Katedra genetiky ZF JU České Budějovice
 • Trvání : 2 dny (25. - 26. 10. 2004)

Garanti semináře:

doc Jinřich Čítek (ZF JU České Budějovice)
Dr. Ing. Tomáš Urban (ÚG, AF MZLU v Brně)

Program

Pondělí 25.10.2004

Genetickými polymorfismu: popis struktury populací Dr. Ing. Urban Tomáš (ÚG MZLU Brno) (pdf 745 kB)
Zpráva z konference EAAP 2004 Mgr. Zuzana Vykoukalová,
Mgr. Civáňová Kristína
(ÚG MZLU Brno)
(pdf 470 kB)
Genetické distance a hodnocení diverzity doc. Čítek Jindřich
(JU České Budějovice)
(pdf 178 kB)
Genetická diverzita volně žijících druhů Dr. Žůrovcová
(BF JU České Budějovice)
(pdf 1,9 MB)

Úterý 26.10.2004

Získávání dat molekulárně genetickými metodami, studium SNP polymorfismů Mgr. Civáňová Kristína,
doc. Knoll Aleš
(ÚG MZLU Brno)
(pdf 711 kB)
Sledování a využívání poznatků o genetické biodiverzitě mezi populacemi hospodářských zvířat prof. Dvořák Josef
(ÚG MZLU Brno)
(pdf 711MB)
Software pro vyhodnocování genetické variability - Phylip a další doc. Čítek Jindřich,
Dr. Ing. Urban Tomáš
Současné využití metody sekvenování nukleových kyselin (2004)

Obecná informace:

 • Místo konání : Ústav genetiky AF MZLU v Brně, Zemědělská 1 (učebna A31, Tauferova posluchárna, budova A - 3.patro)
 • Trvání : 1 den (19. 11. 2004, 9:30)

Garant semináře: doc. Aleš Knoll (ÚG, AF MZLU v Brně)

Program:

930 - 935: Zahájení semináře

935 - 1000: J. Dvořák: Nové směry rozvoje a hodnocení vědy a výzkumu v oblasti genetiky a šlechtění hospodářských zvířat v ČR (25 min)

1000 - 1050: O. Holeňa (Applera CZ): Kapilarní genetické analyzátory - využití v sekvenování a analýze DNA (45 min)

1100 - 1150: A. Stratil (ÚŽFG AVČR Liběchov): Sekvenování genomů hospodářských zvířat. (45 min)

1150 - 1235: A. Knoll: Detekce jednonukleotidových polymorfizmů(SNP) pomocí komparativního sekvenování. (30 min)

1225 - 1315: přestávka - oběd

1315: A. Knoll, L. Putnová, Z.Vykoukalová: Praktická demonstrace v Laboratoři sekvenování na Ústavu genetiky MZLU v Brně. Předvedení nového Genetického analyzátoru ABI PRISM 3100 Avant s příslušenstvím. Diskuze.

Předpokládaný závěr 14-15 hod.

Přihlášky prosím zašlete na adresu knoll@mendelu.cz nejpozději do 12.11.2004.

Diplomový seminář (listopad 2004)

Obecná informace:

 • Místo konání : A414 (vedle Tauferovy posluchárny (3. patro)
 • Trvání : 1 den (24. 11. 2004, 9:00)

Garant semináře:

Ing. Petr Humpolíček a kolektiv doktorandů (ÚG, AF MZLU v Brně)

Program:

Studenti prvního ročníku doktorského studia na Ústavu genetiky budou prezentovat své diplomové práce, které obhájili v loňském roce.

Diskuse k metodologii zpracování diplomové práce.

Zveme všechny zájemce, aby přišli na toto neformální setkání, na kterém se mohou dovědět řadu užitečných informací o zpracování a prezentaci DP

Řádná schůze brněnské pobočky Čs. biologické společnosti s přednáškami na téma:Prezentace výsledků práce studentů doktorského týmu projektu č. 523/03/H076 GA ČR z Ústavu genetiky AF MZLU v Brně (prosinec 2004)

Obecná informace:

 • Místo konání : Velká posluchárna Kongresového centra MU, Lékařská fakulta, Komenského nám. 2, Brno (1. posch.)
 • Trvání : 1 den (8. 12. 2004, 16:00)

Garant semináře: Mgr. Kristína Civáňová a kolektiv doktorandů (ÚG, AF MZLU v Brně)

Program:

Prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.: Doktorské granty GAČR.

Mgr. Kristina Civáňová: Mikrosatelity vs SNP polymorfismy, metodiky detekce a jejich využití (10 min)

Ing. Lucie Přívětivá: Identifikace živočišného druhu a konkrétního kusu v masných výrobcích při využití PCR (10 min)

Mgr. Zuzana Vykoukalová: Detekce mutací v genomu hospodářských zvířat využitím přímého sekvenování (10 min)

Ing. Jan Verner: Mutace genů ovlivňující užitkovost - Analýza genu MYOD1 a asociace s masnou užitkovostí u prasat (10 min)

Mgr. Tatiana Kaliská, Mgr. Daniel Krekáč (Laboratoř molekulární embryologie AF MZLU): Regulačné proteíny v proliferujúcich a diferencujúcich bunkách pôvodu (10 min)