Main page / Obhájené disertační práce

Obhájené disertační práce

Rok Název Jméno Školitel
2005
Methods of detection and analysis of single nucleotide polymorphisms in genes influencingh the meat performance in pigs Civáňová Kristína, Mgr. (pdf 1,2M ) doc. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
Analýza kandidátních genů USH1GFSCN2 pro progresivní degeneraci tyčinek a čípků u psů Horák Pavel, Ing. (pdf 1,7M ) prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
Variabilita DNA genů MYF6, IGF2ACSL4 u prasat Vykoukalová Zuzana, Mgr. (pdf 1,5M ) doc. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
2007
Analýza genů MYOD rodiny, IGF-2 a myostatinu v produkci kvalitního vepřového masa Verner Jan, Ing. (pdf 2,4M ) doc. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Kuciel, CSc.
Identifikace SNPs asociovaných s produkcí masa u skotu Gazdová Veronika, Ing. (pdf 870k ) prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
Genetic Diversity and Relationships among Horse Breeds using Microsatellite Markers Burócziová Monika, Ing. (info UIS) prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
2008
Analýza diferenciálně exprimovaných genů a validace referenčních genů u prasat Bílek Karel, Ing. (pdf 1,5M) doc. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
Molekulárně-genetické metody detekce vybraných markerů ve vztahu k mléčné užitkovosti a kvalitě mléka skotu Manga Ivan, Mgr. (pdf 3,3M) prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
2010
Molekulárně genetické studium genů RETN, ADIPOQ a IRS4 podílejících se na variabilitě ukládání tuku u prasat Masopust Martin, Ing. (pdf 1,4M) prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
Analýza genů NAMPT, PDK4PRKAR2B na chromozomu 9 asociovaných s tukem u prasat Zrůstová Jana, Ing. (pdf 1,4M) prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
2011
Analýza genetických markerů pro bezrohost a dvojité osvalení u skotu Stehlík Libor, Ing. (pdf 1,57M) prof. Ing. Josef Dvořák, CSc., dr. h. c.
Analýza variability a exprese genů pro eukaryotický elongační faktor 1 alfa (EEF1A1 a EEF1A2) u prasat Svobodová, Kateřina, Ing. (pdf 2,4M) prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
2012
DNA markery kvality mléka pro inovace postupů genetického zlepšování skotu Bartoňová Petra, Ing. (pdf 1,8M) prof. Ing. Josef Dvořák, CSc., dr. h. c.
Molekulárně-genetické markery využitelné v selekci masného skotu s ohledem na kvalitu hovězího masa Kaplanová Kateřina, Ing. (pdf 4,2M) prof. Ing. Josef Dvořák, CSc., dr. h. c.
Exprese a variabilita genů ovlivňujících vybrané užitkové znaky u prasat Nesvadbová Michaela, Ing. (pdf 5,3M) prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
2013
Studium genetické struktury a diverzity různých populací dravců (Falconiformes) Bryndová Marta, Ing. (pdf 5,9M) doc. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. 
Analýza exprese genů pro růst a vývoj svaloviny u prasat, studium variability genu IL18 a jeho asociace s užitkovými znaky Chalupová Pavla, Ing. (pdf 2,1M)  prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
Studium pozičních kandidátních genů SERPINE1, LDHA a UBL5 ve vztahu k masné užitkovosti prasat Weisz Filip, Ing. (pdf 4M) prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
2018
Identification and detection of antibiotic resistance genes in bovine mastitis pathogens in the Czech Republic Vladimír Pyatov prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.